Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Galerię internetowa zwana dalej Sklepem. www.ravenart.pl 

Administratorem danych osobowych jest firma Ravenart Jagoda Lesiuk NIP 8961602477 ul. Kolejowa 2, 56-504 Dziadowa Kłoda Operator Sklepu Internetowego Ravenart.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.Dane zbierane przez sklep 

1a. Rejestracja i zakupy

Podczas rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie, Sklep zbiera następujące informacje:
- nazwisko i imię,
- adres zameldowania,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
- adres email,
- numer telefonu,
- w przypadku rejestracji login i hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.

1b. Cele marketingowe

O ile wyrazili Państwo na to zgodę podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów naszego Sklepu (zapis do newslettera). Cofnięcie tej zgody może nastąpić w każdej chwili.

1c. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Klienta w Sklepie zbierane są automatycznie dane zawarte w plikach cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe wykorzystywane przez Sklep w celu obsługi witryny i służą do:
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu
- zapamiętania Państwa hasła czy loginu jak również dokonanych wcześniej zakupów
- zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących, spersonalizowanych informacji

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub rwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

W każdym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies , wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

W Sklepie wykorzystywane są również cookies zamieszczane przez partnerów Happy Sleep, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

Obok plików coockies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych, tj. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu, nie będą jednak łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. Powyższe dane zbierane są przez system Google Analytics.

 

2. Wykorzystywanie danych przez Sklep

2a. Podane przez Państwa dane wykorzystywane są w celu umożliwienia Państwu zalogowania się do Sklepu oraz realizacji Państwa zamówienia.

2b. W celu realizacji zamówienia Sklep może przekazać Państwa dane firmie kurierskiej lub operatorowi systemu płatności on-line a więc podmiotom, z którymi Sklep współpracuje w tym zakresie.

2c. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

2d. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

3. Zmiana danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy zalogować się na swoje konto lub skontaktować ze Sklepem mailowo (kontakt@ravenart.pl) 

4. Bezpieczeństwo danych

4a. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wykorzystujemy protokół transmisji SSL, który koduje Państwa dane podczas rejestracji w Sklepie oraz składania zamówienia. Również płatności on-line następują za pośrednictwem szyfrowanego połączenia

4b. Klient Sklepu zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie i zawiadamiać Sklep niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione.

RODO 

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności.

3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Ravenart. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8. 

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres kontakt@ravenart.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

Pytania lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:info@ravenart.pl 

 


 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl